Nhân dân Nhật báo: Trung Quốc vẫn là đầu tàu của nền kinh tế toàn cầu và có thể tiếp tục mang lại lợi ích cho thế giới | Kinh tế toàn cầu | BRICS | Tập Cận Bình

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-26 01:38:09
被平台下架后,快手美国版Zynn取消看视频赚钱功能|||||||

正在被苹果战谷歌下架以后,快脚好国版Zynn今朝决议没有再背用户付出报答,吸收他们旁观视频并保举老友。凭仗如许的做法,Zynn此前很快冲到了苹果战谷歌使用商铺的榜尾。

此前的看视频赢利体系被名为Zynncheers的新嘉奖体系代替。经由过程Zynncheers,用户看视频、批评战面赞皆能够赚到积分。最年夜的区分正在于,今朝那些积分不克不及兑换成奖品,不论是现金仍是其他奖品。

Zynn暗示,用户搜集Zynncheers将得到“益处战嘉奖”,但出有对此给出详细的申明。该公司暗示:“我们对Zynncheers的利用已有一些方案,但我们更需求您们的设法。”

Zynn仿佛仍旧对保护某种可完成用户疾速增加的机造感爱好,包罗为Zynn的用户供给嘉奖。不外正在新体系中,Zynn仿佛正正在思索利用差别的做法,新体系今朝出有提到用户支到现金或礼物卡做为嘉奖的能够性。快脚此前正在海内引进了看视频赢利的形式,获得了疾速的开展。

那款使用于5月份公布。到月尾,Zynn正在苹果App Store排止榜上便凭仗新装置量超越了TikTok,正在谷歌Play商铺则靠近榜尾。但是按照Zynn的道法,因为被控告用户匪用其他仄台的内容,谷歌上周下架了那款使用。苹果则于本周早些时分下架了该使用。那意味着,只要正在Zynn下架前装置了那款使用的用户今朝才气用到Zynncheers。

Zynn以为,内容剽窃是使用被下架的次要缘故原由,因而今朝尚没有清晰,备受争议的看视频赢利形式能否被仄台以为存正在成绩。Zynn此次删除那个体系表白,那能够的确是个成绩。其他交际媒体使用中也存正在版权侵权的征象,但并出有被使用商铺下架。

正在落空看视频赢利的机造后,用户以为出有来由持续利用Zynn。那款使用缺少差别化元素,但视频创做者数目要少良多。正在Reddit上闭于Zynn的会商中,已有效户暗示对新体系感应绝望。一位用户写讲:“那个使用如今太烂了。”另外一条帖子也道:“此次更新太烂了。”

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa