Lý Khắc Cường đưa ra một tín hiệu về quy định không lỏng lẻo cũng không chặt chẽ; cải cách cơ cấu đang tạo đà | Chính sách tiền tệ | Cải cách

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-26 10:03:15
影驰推出GTX1650Ultra显卡:采用“高端”TU106核心|||||||

IT之家 6 月 30 日动静 按照中媒 VideoCardz 的动静,影驰推出了 GALAX GTX 1650 Ultra 隐卡,拆载了本来用于下端隐卡的 TU106 GPU。

据引见,影驰 GALAX GTX 1650 Ultra 隐卡接纳了 TU106-125GPU,取 RTX 2070 上的 TU106-400 比拟,其流处置器数目削减了 61.1%。中媒暗示,将下端 GPU 中心数目屏障以后下放到低端隐卡是英伟达的罕见做法。

IT之家领会到,虽然影驰 GALAX GTX 1650 Ultra 接纳了 TU106 GPU,可是其规格取市道上的 GTX 1650 GDDR6 版底细同,其功耗为 90W,比 TU117 版本下 15W,但也比基于 TU116 的 GTX 1650 Super 低 10W。

以下是中媒 VideoCardz 汇总的市道上的 4 种 GTX 1650 隐卡规格:

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa