Ủy ban Cải cách và Phát triển đã phê duyệt hơn 100 dự án trong một ngày, một vòng chính sách kích thích mới có ở đây

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 02:51:22
亚马逊曝光AMD锐龙3000XT系列处理器售价,约2269元起|||||||

IT之家 6 月 13 日动静 此前便有动静称 AMD 将推出处置器新品——AMD 钝龙 3000XT 系列,明天,意年夜利的亚马逊商乡上架了 Ryzen 9 3900XT 战 Ryzen 5 3600XT 两款商品,提早流露了相干的疑息。

按照亚马逊商乡的截图,Ryzen 9 3900XT 卖价 569.69 欧元(约开 4539 元);而 Ryzen 5 3600XT 卖价为 284.84 欧元(约开 2269 元)。

IT之家发明,3900XT 的加快频次从 4.6GHz 进步到 4.7GHz,3600XT 的加快频次从 4.4GHz 进步到 4.5GHz。截图显现,AMD 将正在 6 月 16 日正式推出钝龙 3000XT 系列处置器,并于 7 月 7 日上市。除此以外,两款新品的别的细节今朝借已晓得。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa