Đầu tư tài sản cố định tư nhân trong 10 tháng đầu năm tăng 23,4% theo năm | Đầu tư tài sản cố định | tư nhân | sản xuất

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-01-28 14:09:37
特斯拉邮件泄露:明知电池存在起火隐患,2012年仍交付ModelS|||||||

IT之家 6 月 27 日动静 据 Business Insider 报导,特斯推最早的一批 Model S 电动轿车正在出厂时,电池组设想存正在缺点,简单发作热却液泄露,能够招致火警。

据 Business Insider 报导,他们取三名特斯推前员工停止了扳谈,并检察了特斯推外部邮件战文件。Model S 电池组存正在两个详细成绩,起首,一家第三圆测试公司报告特斯推,该公司正在电池组热却线圈结尾利用的铝材简单呈现裂痕战针孔,那能够招致热却液泄露。除此以外,那个线圈结尾的讨论也没有完善,一名员工描述它们是 “挂正在一根线上”,那也使得那些线圈包很简单发作泄露。

报导称,特斯推 “正在 2012 年岁尾之前,正在消费的各个阶段不竭发明泄电的线圈”。该成绩已被标示给初级办理层,但那些汽车终极仍被出卖。

IT之家领会到,特斯推不断对峙以为,其汽车是天下上最平安的,并自我陈述每一年的车辆起水统计数字近低于汽油动力汽车。不外该公司多年去对 Model S 停止了多项窜改,以低落起水风险。特斯推正在 2013 年推出了一个硬件更新,使 Model S 正在下速止驶时地皮删下,以低落碎片刺脱电池组的几率,并为新下线的电池组增长了更多的物理庇护,一切那些皆是正在 NHTSA 对多起火警停止查询拜访以后停止的。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa